RADIOAMATÉRSKÝ OBČASNÍK

OK1CJB - Jaroslav Janata - Czech Republic - QTH:Říčany - Loc: JN79hx - EPC:#1217 - SWL: OK1 15512

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
       OK1CJB                    Jaroslav Janata                    Czech Republic                    QTH: Říčany                    Loc: JN79hx                    EPC:  #1217                    OK QRP CLUB No: 533                    SWL:  OK1 15512      

Radiokroužek - jak to vidím já

Tisk
Po téměř násilném ukončení činnosti radiokroužku v Amavetu Příbram, kde jsem se občas vyskytoval, jsem přemýšlel co dál. Zkoušel jsem navázat kontakt s klubovou stanicí OK1OAB, kde také pracují s dětmi, ale přes několik upomínek se mi jejich vedoucí operátor Martin OK1FRN neozval. Sám jsem si vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu kroužek vytvořit netroufnul.
Další věc je postoj škol ke kroužkům. Školy nabízely, že mi pronajmou třídu a tam si můžu dělat co je mi libo. Kroužek jako výdělečná činnost ale posune finanční nároky na rodiče do nereálných výšin. Nejde jenom o pronájem, je ale vedle toho ještě spousta jiných činností, které je třeba zajistit. Od placení energií a topení přes všechna pojištění až po revize elektrických zařízení, např. páječky a prodlužováky. Další náklady vzniknou vytvořením právnické osoby a vedením účetnictví.
Tady se udělal po roce 1989 velký krok zpátky. Před tímto rokem podle mých zkušeností velice dobře fungovaly radiokluby, jejich zajištění, včetně prostor a kolektivního pojištění organizací. Nakonec sám jsem odchovanec OK1KZD, která tenkrát sídlila ještě v Českomalínské ulici. Dodnes, po víc jak padesáti letech, s úctou vzpomínám na ing. Špičáka OK1KN a ing. Skopalíka OK1SO. Nějak cítím morální povinnost vrátit dětem to, co mne tehdy tito pánové naučili.
Proto jsem uvítal nabídku Pepy OK1NOP abych s ním na vytvoření kroužku spolupracoval. Prakticky celou práci se založením kroužku udělal Pepa sám. Nebylo toho málo. Jednání s místním úřadem na Praze 15 v Horních Měcholupech, jednání se školami, tisk, rozvoz a zveřejnění propagačních materiálů. Za to mu patří můj obdiv a dík.

Děti

Na prvním setkání se přihlásilo 18 dětí. S jedním dítětem jsme se museli rozloučit a dvě jsme přijali navíc. Současný stav je devatenáct dětí od šesté do osmé třídy. Pro první pololetí jsme neměli žádný pevný program, spíš jsme testovali dovednosti nejen dětí, ale i svoje. Velkým přínosem bylo, že se k nám přidal p. Vintr, jeden z otců. O něco později se k nám přidala další významná posila, Karel OK1VRG, který si nás sám našel. Optimální stav by asi byl jeden dospělák na čtyři děti. I když jsme čtyři, někdy děti musí čekat a my nevíme kam dřív skočit. Vzhledem k absencím zbude po pololetí asi patnáct dětí. Tento počet už vypadá jako stabilní.
Pro příští rok plánujeme vybrat děti, kteřé mají skutečný zájem a neberou kroužek jen jako společenskou záležitost. Ty doplnit dvěma až třemi novými začínajícími členy. Těm můžou stávající děti pomáhat a tak se dobře kolektiv stmelí a věkově promíchá.
4-460 foto1Zmínil jsem kroužek jako společenskou záležitost. Myslím, že děti pociťují potřebu "tlupy" a kontakty přes sociální sítě plus telefony jim nestačí. Asi hodně záleží na domácím zázemí.
Znalosti dětí jsou velice rozdílné. Od jedničkářů z matematiky a fyziky až po druhý konec spektra. Mám dojem, že školy dělají ve výuce matematiky stejnou chybu jako za mých školních let. Obrácené učení matematiky. Nejdřív vysvětlí matematický aparát a potom ho aplikují na názorné příklady. Typický příklad je výpočet času, kdy se potkají dva vlaky jedoucí rozdílnou rychlostí. Daleko těžší a podstatně lepší je uvést praktický příklad a děti navést k jeho řešení. Pokud se to jeví jako nereálné, můžu dát nahlédnout do knihy s krásným názvem: "Nejdůležitější zákony o školství obecném spolu s učebními osnovami pro království české" z roku 1907, kde se toto aplikuje.

Zázemí

Ku podivu byla na základních školách zrušená výuka v dílnách. To nám ale paradoxně dost pomohlo. Získali jsme přístup do učebny dílen, která je vybavená polohovatelnými stoly se svěráky. V učebně jsou koryta na mytí, teplá a studená voda. Na ukládání našich věcí máme uzamykatelné skříně. V této učebně se střídáme s kroužkem keramiky. No střídáme, jeden den v týdnu jsme tam my a jiný den keramika. Vůbec se nevidíme. Trochu problém je anténa, která je pro radiokroužek existenční záležitostí. Střecha je po rekonstrukci a je na ní namontovaná fotovoltaika. Po vstřícném jednání se i tady rýsuje řešení. Když je vůle, všechno jde.
4-460 foto2Finance. Poplatek za školní pololetí jsme určili na 500.-Kč. Byl to kompromis mezi potřebami kroužku a možnostmi průměrných rodičů. Abychom vyloučili  nařčení s eventuální nezákonné manipulace s penězi, dohodli jsme u hospodářky školy možnost finančních operací přes účetnictví školy. Zároveň se usnadnil příjem peněz od sponzorů. Zatím ještě žádné sponzory nemáme, ale doufáme, že se časem nějací objeví. Velkou finanční pomocí je používání prostor školy zdarma, škola zajišťuje nejen úklid, údržbu, osvětlení a vytápění těchto prostor, ale protože je kroužek prováděný jako aktivita školy, jsou děti školou i pojištěné.

Vybavení.

Částka placená rodiči se v podstatě vyčerpala nákupem základního nářadí a pájecích stanic. Pistolové páječky jsme zavrhli už z počátku. Jsou pro děti těžké a na nevyvinuté klouby zápěstí by mohly mít špatný vliv. Na regulované páječce nedochází ani k přepalování cínu a to zlepšuje kvalitu jinak zatím nedokonalého pájení. Pájecí stanici mají k dispozici vždy dvě děti. Každé dítě má plochý a křížový šroubovák, ploché kleště a štípačky.
Dál máme od Milana OK1DMP zapůjčenou sadu pro hon na lišku. Jen to umožní počasí vyrazíme do terénu.

Materiál

Postavit si něco doma je celkem sranda. Udělat ale dvacetkrát stejný výrobek není vůbec lehké. Ještě jeden rok kroužku a máme doma vyčištěné sklepy. Ale vážně, otočné kondenzátory prakticky zmizely. Teď připravuji jednoduchý přímosměšující přijímač na 3,5MHz a vůbec nemůžu sehnat soupravy na výrobu VF cívek pro pásmovou propust na vstup a oscilátor. Jediné dostupné řešení je namotat je na toroidy. Ty ale nejdou ladit a s kapacitními trimry se zase zvyšují náklady. Tady nám velice pomohl Láďa OK1UNL, který nám cívky koupil v Anglii a věnoval je kroužku. Je to vítaná pomoc, ale není to zřejmě systémové řešení. Také nám velice pomohly gelové akumulátory 12V/ 1,3Ah, které jsme pro děti dostali od Pavla OK1VT.
4-460 materiálObávám se, že spoustu věcí si budeme muset v budoucnu vyrobit na koleně a budeme si vyhledávat nápady v časopisech z dvacátých let minulého století.
Vůbec se nám neosvědčilo rozdělovat mezi děti materiál formou samoobsluhy. Fungovalo to tak, že zkažená součástka nevadila, vzala se bez problémů další. Teď má každé dítě připravené součástky v krabičce se seznamem a ví, že pokud jí zničí nebo ztratí, má smůlu (to ale neberte doslova). Osvědčily se vymyté krabičky od různých pomazánek, například Lučiny.

Výrobky

  1. První výrobek vůbec byl blikač postavený "na prkýnku". Ten jsme změnou kapacit kondenzátorů a přidáním telefonního sluchátka změnili na bzučák. Dětem se líbilo, jak si pomocí bzučáku a drátěné smyčky udělat jednoduché poplašné zařízení.
  2. Následovalo cvičení v osazování a pájení součástek do plošného spoje. Úspěch mělo i vytváření různých figurek
  3. Další v pořadí byl NF zesilovač s obvodem MBA810S. Děti ho okamžitě použili k hlasité reprodukci nahrávek MP3 ze svých telefonů. Za první funkční zesilovač byla odměna, reprobedna.
  4. Bezdrátový VKV FM mikrofon. Ten byl ze stavebnice zakoupené v TME. Vysílá na bývalém pásmu OIRT. Bylo docela zábavné sledovat děti chodící po škole a volající do mikrofonu: Tady mýdlo, tady mýdlo, volám ručník.............
  5. Nyní budeme vyrábět zkoušečku podle dokumentace uveřejněné na webu pana Belzy. Její původní varianta byla publikovaná v AR 10/88. Tady už bude nutné aby si děti navrhly sami podle podkladů zapojení na univerzální desce.
  6. Co nás ještě čeká? Výroba bzučáku, telegrafního klíče, možná i aktivní antény ale určitě výroba přímosměšujícího přijímače. Líbit se určitě bude i výroba jednoduchého nouzového vysílače pro záchranu trosečníka.

Další dovednosti

Mimo výuky základů elektrotechniky podle mne patří do vybavení radioamatéra i pobyt v přírodě. To znamená hry na trosečníka, kdy nejsou baterie, není tím pádem ani možnost použití GPS a tak zbývá jen mapa a buzola. Maximálně můžeme zaměřit liškovými přijímači s poslední baterií základnu a tam se vrátit. Pokud nebude ani baterie, máme dynamo na ruční pohon a elektřinu si vyrobíme sami.

Vysílání

Zatím tak daleko nejsme (nemáme anénu). Počítáme nejprve s digimódy a fone provozem. Po otrkání na pásmu by měla následovat výuka telegrafie. To bude doména Karla OK1VRG.
4-460 OK1VRGOzval se Petr OK2AIA z kroužku ve Frenštátu a Honza OK5MAD z kroužku ve Dvoře Králové. Mají zájem o spojení dětí mezi kroužky. Určitě jsem pro. Jenom až bude anténa nebo počasí na vysílání OK1KRI/p. Protože jsou kroužky každý v jinou dobu, bude zřejmě nutné dohodnout nějaký společný termín.

Podpora od radioklubů

Od radioklubů podle následujícího přehledu nejde ani materiální, ani finanční pomoc pro kroužky začínajících očekávat. Při současném stavu budou zřejmě na vymření. Zajímalo by mne jaký je věkový průměr a jestli jejich vedení má klidný spánek.

ČRK -
Tady jsem na rozpacích. Ve zveřejněném rozpočtu na rok 2014 jsou pro mládež určené následující položky. Nic ale pro začínající. Pravdou je, že jako jediný spolek s mládeží počítá. V klubovém časopise zmizela rubrika "Začínajícím". Nic nenavázalo na výborný seriál "Experimenty z elektroniky". Bylo by velkým přínosem pro práci s mládeží tyto rubriky zařadit do internetového Buletinu ČRK, který má slušnou úroveň.
43 MČR technické soutěže mládeže 67 000 Kč
44 Krajská kola technické soutěže mládeže 35 000 Kč
44A IARU mládež 12 000 Kč
45 Poháry a diplomy, účast Holice, OK1DII 6 000 Kč
  CELKEM 120 000 Kč
ČAV -
Stanovy a rozpočet na rok 2014 jsem na internetu nenašel. O práci s mládeží také nic. Podle aktivit a stavu peněz na transparentním účtu je tento spolek již delší dobu neaktivní a nejde od něj už nic očekávat. Škoda.
QRP klub -
O mládeži na webu OK QRP klubu není ani zmínka, zato je soustavně značná část tiskové plochy v OQI věnována jednoduchým návodům a článkům o práci s mládeží v kroužcích. Bohužel jsou tyto články pouze v klubovém časopise a pro veřejnost nejsou třeba na rozdíl od britského nebo ruského QRP klubu (magazín SPRAT, Журнал CQ-QRP) na internetu dostupné, a tak popularizaci na veřejností nijak nepřispívají.
(cjb)

Tento článek byl napsaný v únoru 2014 a vyšel v dubnovém čísle bulletinu OK QRP INFO. Některé informace mohou být už neaktuální. Například se zvětšil počet těch, kteří darovali kroužku materiál, po termínu plateb na druhé pololetí se zmenšil i počet účastníků. Je hotová zkoušečka a pracuje se na regulovaném zdroji. Připravený je přímosměšující přijímač na 3,5 MHz.
 

hledat v obsahu

Přihlášení