RADIOAMATÉRSKÝ OBČASNÍK

OK1CJB - Jaroslav Janata - Czech Republic - QTH:Říčany - Loc: JN79hx - EPC:#1217 - SWL: OK1 15512

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
       OK1CJB                    Jaroslav Janata                    Czech Republic                    QTH: Říčany                    Loc: JN79hx                    EPC:  #1217                    OK QRP CLUB No: 533                    SWL:  OK1 15512      

Ferity FONOX (PRAMET)

Tisk


úvod:
Pod pojmem ferity rozumíme obecně skupinu elektromagnetických materiálů keramického charakteru se spinelovou strukturou. Spinelová mřížka je tvořená kombinací iontů oxidu železitého a ionty oxidů dusíku dvojmocných kovů (Mn, Ni, Zn, Mg atd). Feritové materiály FONOX tvoří podle chemického složení 3 skupiny:
  1. Manganato-zinečnaté ferity (Mn, Zn)O.Fe 2 O 3. Tato skupina je označená jako materiály H
  2. Nikelnato-zinečnaté ferity (Ni, Zn)O.Fe 2 O 3. Tato skupina je označená jako materiály N
  3. Hořečnato-zinečnaté ferity (Mg, Mn, Zn)O.Fe 2 O 3. Tato skupina je označována jako materiály HR
Pro dosažení optimálních vlastností mohou feritové materiály obsahovat ještě malé množství Co, Ti, Ca, Si apod. Technologický proces výroby sestává z míchání základních surovin, mletí, žíhání směsi, mletí s přidáním pojidel, granulování nebo sušení, lisování nebo protlačování, výpalu a mechanického opracování. Feritové materiály jsou odolné proti vodě, mořské vodě, slabým kyselinám a zásadám. Jejich teplotní vodivost je nízká, proto je nutno se při použití vyvarovat prudkých změn teploty. Opracování je možné pouze broušením, nejlépe diamantovými kotouči při bohatém vodním chlazení. Lepení jednotlivých částí je možné pouze epoxidovými pryskyřicemi případně i jinými lepidly. Materiály neobsahují vzdušnou vlhkost.

materiály N:
Materiál N01P N01 N02 N05  N08P   N1  N2  N3    N7
Barevné označení růžová červená světle zelená tmavě modrá   žlutá tmavě zelená   *1)
Číselný kód materiálu 536 531 532 533 537 534 535 539 540
Počáteční permeabilita symbol jednotka 11 10 20 50 80 120 200 250 700
u % ± 20 ± 20 ± 20 ± 20 ± 20 ± 20 ± 20 ± 20 ± 20
Magnetická indukce při intenzite magnetického pole B mT   200 270 300   350 400 400 250
H Am -1   10000 8000 5000   5000 5000 5000 3000
Koercivita Hc Am -1 1500 *2) 1500 1200 460 120 *2) 250 120 120 50
Měrný ztrátový činitel při kmitočtu tgd/ui 10 -6 <1250 <800 <600 <200 <150 <100 <50 <50 <100
f MHz 200 100 40 20 12 10 1 1 1
Hysterezní konstatnta nB 10 -3 T -1         <36        
Curierova teplota O o C >500 >550 >450 >350 >350 >260 >200 >200 >125
Měrný teplotní činitel a 10 -6 K -1 0-80 <50 3-14 0-50 1-6 <10 <10 0-10  
Měrný odpor p k?/metr 10 100 1 0,1 10 0.1 0.1 1 100
Měrná hmotnost y kgm -3 4000 4400 4300 4600 4300 4700 4700 4700 4700

*1)........Materiál se sériově nevyráběl, jednalo se o předběžná data.
*2)........Otevírací intenzita magnetického pole. Jedná se o perminvarový ferit


materiály H *2 ) :
Materiál H6 H7 H10 H11 H12 H17 H18
Barevné označení černá sv. zelená   bílá sv. modrá *1) fialová
Číselný kód materiálu 511 525 514 512 513 518 515
Počáteční permeabilita symbol jednotka 600 700 1300 1100 1260 2200 1800
u % ±20 ± 20 ± 20 ± 20 ± 25 ± 20 ± 20
Magnetická indukce při intenzite magnetického pole B mT 440 440 360 360 420 390 360
H Am -1 1000 1000 1000 1000 1000 3000 1000
Koercivita Hc Am -1 70 70 30 30 30 20 20
Měrný ztrátový činitel při kmitočtu tgd/ui 10 -6 <30 <45   <20 <10 <3.5 <15
f kHz 1000 1000   100 100 100 100
Hysterezní konstatnta nB 10 -3 T -1 <1,8       <1,6 <0.4  
Curierova teplota O oC >200 >200 >120 >160 >160 >130 >100
Měrný teplotní činitel a 10 -6 K -1 0,5-3,5     <6 0-3 0,4-1,0 <2,5
Měrný odpor p ?/metr 1 0,5 0,5 0,5 1 3 1
Činitel desakomodace DF 10 -6         <=5 <=3  
Měrná hmotnost y kgm -3 4400 4400 4800 4800 4800 4700 4700

Materiál H20 H21 H22 H24 H40 H60 H23
Barevné označení šedá hnědá oranžová *1) okr tmavý *1) světle krémová
Číselný kód materiálu 516 521 517 522 523 524 519
Počáteční permeabilita symbol jednotka 2000 1900 2200 2100 4300 6000 2300
u % ±20 ± 20 ± 20 ± 20 ± 20 ± 20 ± 20
Magnetická indukce při intenzite magnetického pole B mT 400 505 360 505 380 380 410
H Am -1 1000 3000 1000 3000 1000 1000 1000
Koercivita Hc Am -1 20 20 20 18 13 6 20
Měrný ztrátový činitel při kmitočtu tgd/ui 10 -6 <22   <8       <0.8
f kHz 100   20       100
Hysterezní konstatnta nB 10 -3 T -1     <3.7 <1.4 <1.1 <1.1 <0.9
Curierova teplota O oC >140 >200 >100 >200 >130 >130 >150
Měrný teplotní činitel a 10 -6 K -1 <4.5   <2   <1   0.4-1.5
Měrný odpor p ?/metr 0.5 3 0,5 4 0.5 0.2 1
Činitel desakomodace DF 10 -6             <=5
Měrná hmotnost y kgm -3 4800 4800 4800 4800 4800 4900 4800

*1)........Materiál se sériově nevyráběl, jednalo se o předběžná data. Výrobky z materiálu H60 byly omezeně v prodeji.
*2)........Materiály H jsou vodivé.

materiály HR:
Materiál H3R H5R
Barevné označení   *1)
Číselný kód materiálu 526 527
Počáteční permeabilita symbol jednotka 350 500
u  % ± 25 ± 25
Magnetická indukce při intenzitě magnetického pole B mT 230 230
H Am -1 1000 1000
Koercivita Hc Am -1 60 *2) 30
Měrný ztrátový činitel při kmitočtu tgd/ui 10 -6 55 55
f kHz 100 100
Hysterezní konstatnta nB 10 -3 T --1    
Curierova teplota O o C >150 >130
Měrný teplotní činitel a 10 -6 K -1    
Měrný odpor p ?/metr    
Měrná hmotnost y kgm -3 4400 4300

*1)........Materiál se sériově nevyráběl, jednalo se o předběžná data.

Odkazy:

[1] Elektronika JD&VD (distribuce feritů pro elektroniku v ČR) tabulky zveřejněny se souhlasem firmy

 
Navštivte prosím také novou verzi stránek (od 1.9.2014)
http://radio.ok1cjb.cz/.
Děkuji, Jarda OK1CJB.

hledat v obsahu

Přihlášení